Nagrody

1. Kto otrzymuje medal pamiątkowy?

Biegacz może otrzymać medal na podstawie numeru startowego, po ukończeniu biegu. Medal 40. Półmaratonu Wiązowskiego i 23. Wiązowskiej 5-tki jest identyczny.

2. Jakie można wygrać nagrody?

W wielu kategoriach będą przyznawane nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczegóły w regulaminach poszczególnych biegów.

3. Czy nagrody są opodatkowane?

Tak. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W jaki sposób wypłacane są nagrody finansowe?

Nagrody finansowe wypłacane są w Biurze Prasowym po ukończeniu biegu, na podstawie dokumentu tożsamości i numeru startowego zawodnika. Wysokość nagród wskazana jest w regulaminie biegu.