Pakiety startowe

1. Co otrzymuję w ramach opłaty startowej?

W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzymuje:

 1. numer startowy z chipem i czterema agrafkami;
 2. napoje na trasie, nawrocie i mecie - miejsca z wydawaniem napojów będą wskazane na stronie www.wiazownapolmaraton.pl;
 3. posiłek regeneracyjny;
 4. pamiątkowy medal na mecie (pierwszy medal w ramach Grand Prix Traktu Brzeskiego);
 5. zabezpieczenie medyczne;
 6. pomiar czasu;
 7. dostęp do szatni i depozytu.

2. Co jest w pakiecie?

W tej edycji imprezy w pakietach startowych znajdziecie koszulkę techniczną (dotyczy wyłącznie Uczestników, którzy przy zgłoszeniu do 19 stycznia 2020 r. zapłacili 70 zł opłaty startowej lub dobrali koszulkę do 19 stycznia 2020 r.), plecak - worek sportowy, chustę wielofunkcyjną z logo PW.

3. Czy koszulkę będzie można dokupić?

Tak. W dniu startu w cenie 20 zł, ale tylko do momentu wyczerpania zapasów.

4. Gdzie będzie można odebrać pakiet startowy i w jakich godzinach?

Po odbiór pakietów zapraszamy do punktu wydawania pakietów startowych w godzinach 7.30 - 11.30 w Biurze PW, znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20:

 1. Uczestnicy Półmaratonu Wiązowskiego mogą odbierać numery oraz pakiety 22 lutego w godz. 15.00 - 18.00 oraz w dniu zawodów 23 lutego (niedziela) od godz. 7.30 - 11.15;
 2. Uczestnicy Wiązowskiej 5tki mogą odbierać numery oraz pakiety 22 lutego w godz. 15.00 - 18.00 oraz w dniu zawodów 23 lutego (niedziela) od godz. 7.30 - 11.30;
 3. Uczestnicy Biegu Krasnoludków mogą odbierać numery oraz pakiety w dniu zawodów 23 lutego w godz. 7.30 - 10.50;
 4. Uczestnicy Małego Ćwierćmaratonu mogą odbierać numery oraz pakiety w dniu zawodów 23 lutego w godz. 7.30 - 9.20;
 5. Uczestnicy Małego Półmaratonu mogą odbierać numery oraz pakiety w dniu zawodów 23 lutego w godz. 7.30 - 9.50.

5. Kto może odebrać pakiet?

Pakiet startowy może odebrać wyłącznie zgłoszony Uczestnik lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do regulaminu.

6. Co trzeba mieć przy sobie, by odebrać pakiet startowy?

Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem. Odbiór pakietu będzie możliwy po okazaniu biletu elektronicznego w telefonie lub wydrukowanego biletu (do pobrania z wiadomości e-mail lub konta na datasport.pl).

7. Co zrobić, jeśli nie mogę osobiście odebrać pakietu startowego?

Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu. Aby to zrobić należy wypełnić załącznik do Regulaminu 40. Półmaratonu Wiązowskiego oraz Wiązowskiej 5-tki i przedstawić w punkcie wydawania pakietów.

8. Czy mogę przepisać pakiet na inną osobę? Jak?

Organizator dopuszcza możliwość: przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika w ramach tego samego dystansu lub przepisania siebie na krótszy dystans. W celu przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika z adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik przepisujący pakiet wysyła wiadomość na adres polmaraton@wiazowna.pl z podaniem danych swoich oraz Uczestnika, na którego przepisuje pakiet. Obydwaj uczestnicy muszą być zarejestrowani w elektronicznym systemie zapisów.

Przepisanie pakietu na innego Uczestnika może zostać dokonane także w dniu zawodów, na podstawie przedłożonego Organizatorowi „Upoważnienia do przepisania pakietu startowego” (załącznik nr 2 do Regulaminu). Przepisania można dokonać w Biurze Zawodów w punkcie „Zapisy”.

9. Gdzie dobiorę numer „Biegnę dla Poli”?

Numer „Biegnę dla Poli” uczestnicy odbiorą wraz z numerem startowym na wybrany bieg.

10. Czy startujący w Półmaratonie są ubezpieczeni?

Organizator nie zapewnia Uczestnikom PW jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w PW, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.