Przepisanie pakietu na innego zawodnika

Sezon przeziębieniowo - grypowy dopada naszych biegaczy. Wielu z Państwa pisze i dzowni do nas, że nie wystartuje ... Na prośby biegaczy, którzy zarejestrowali się przed 13 lutego na bieg główny lub Wiązowską 5-tkę, a nie mogą wziąć udziału w biegu, umożliwiamy przepisanie opłaconego pakietu startowego w dniu biegu (24 lutego, godz. 07.30 - 11.30). Dotyczy to wyłącznie pakietów opłaconych przez zawodników. Pakiety darmowe nie mogą być przepisane.

Jak to zrobić?

Zawodnik, który opłacił start, a nie weźmie udziału w biegu, wypełnia i podpisuje upoważnienie: Przepisanie-pakietu.doc lub Przepisanie-pakietu-Wiązowska-5tka.doc. Upoważnienie może złożyć zawodnik, na którego będzie przepisywany pakiet, lub przepisujący pakiet - osobiście. W pierwszym przypadku należy przedstawić do wglądu ksero dowodu osobistego. 

Zawodnik, na którego pakiet ma być przepisany, zgłasza się do DYREKTORA BIURA biegu głównego (Maciej Nejman) lub Wiązowskiej 5-tki (Iwona Marczyk) sam lub z przepisującym pakiet i przekazuje dyrektorowi upoważnienie do przepisania pakietu. Dyrektor decyduje o przepisaniu pakietu, a po jego zgodzie zawodnik wypełnia nowy formularz zgłoszenia (uwaga! numery są wydrukowane z imionami zgłoszonych zawodników) i składa niezbędne oświadczenia (m.in. o znajomości regulaminu i stanie zdrowia). Zmiana danych w systemie dokonywana jest po prawidłowym wypełnieniu formularza. 

Szanowni Państwo, prosimy o rozważne upoważnianie osób do przepisania pakietów startowych. Przekazują Państwo tym osobom swoje dane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich udostępnienie przez osoby, którym te dane zostały powierzone. Rozliczenia finansowe między zawodnikami również nie są sprawą Organizatora.

Posted in Uncategorized.