WIĄZOWSKA 5-tka

Na starcie Wiązowskiej 5-tki może stanąć każdy, kto ukończył 14 lat. Biegniemy po asfalcie, różnica wzniesień to ok. 2,5m. Trasa, oznaczona znakami pionowymi co 1 km posiada atest PZLA.

Pomiar czasu odbywać się będzie w technologii RFID - Chip w numerze startowym. Weryfikacja, wydawanie numerów startowych i pakietów odbywa się w dniu zawodów od godz.7.30 do 11.30.

Upoważnienie

do odbioru pakietu startowego

More Info

Zapisy

Zapisy na Wiązowską 5-tkę od 15 grudnia 2018 r. do 13 lutego 2019 r.

More Info