• contrast
  • A+
lupa lupa
faq

Polityka prywatnośći

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania newslettera www.tuwiazowna.pl.Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 58 56, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu.

Pani/Pana dane osobowe: 1.Będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu przesyłania informacji publikowanych na stronie www.tuwiazowna.pl, na podstawie zgody; 2.Nie będą udostępniane innym odbiorcom; 3.Będą przechowywane nie dłużej, niż czas świadczenia usługi newslettera; 4.Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. Dostępu do swoich danych osobowych; 2. Ich sprostowania lub usunięcia; 3. Ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych; 4. Cofnięcia zgody -osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę; 5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przesyłania informacji.